Bảng giá liên sở Xây dựng Bắc Ninh năm 2020

Microsoft Word Bia Copy

Sau khi khảo sát thị trường, Liên sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện năm 2020 1. Nội dung giá vật liệu xây dựng trong công bố 1.1. Cơ sở xác […]