Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020

Bắc Giang Trang 3

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thời điểm năm 2020 Ngày 02/01/2020, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 04/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các […]