Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019

Bảng Giá Liên Sở Bắc Giang 2019

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thời điểm tháng 07 năm 2019 Ngày 31/07/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 04/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung […]