Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội và các tỉnh mới nhất năm 2024

Liên Sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Hà Nội đã ban hành Công bố số 01.01/2024/CBGVL-SXD vào ngày 29/3/2024. về việc công bố giá vật liệu xây dựng trong quý 1 năm 2024 ở Hà Nội.

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội và các tỉnh mới nhất năm 2024

Bảng công bố cho thấy giá vật liệu xây dựng bao gồm các loại thuế và phí và là giá trung bình đến chân công trình vào thời điểm công bố. Giá này được lấy từ khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra và xác định giá của các loại vật liệu khi lập dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của từng công trình. Điều này xảy ra nếu giá của các loại vật liệu biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố của Liên sở.

MIENBAC LIGHTING đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Xem chi tiết BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bài cùng chủ đề